theniftyfifties:

Bonnie Logan, ‘Sweet Beat, 1950s.

theniftyfifties:

Bonnie Logan, ‘Sweet Beat, 1950s.
gogopsycho:

Vierrness ..you got goood taste! ♬♪♬  #thecramps #poisonivy ♡

gogopsycho:

Vierrness ..you got goood taste! ♬♪♬
#thecramps #poisonivy ♡

(via valenciajocelyne)